ഹൈസ്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്ക് പ്രൊബേഷന്‍ പൂര്‍ത്തികരണത്തിനുള്ള ഐ. ടി പരിശീലനം

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ പ്രൊബേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഐ. ടി പരിശീലനം ആവശ്യമുള്ള ഹൈസ്ക്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ആറു ദിവസത്തെ ഐ. ടി. പരിശീലനം 2015 ജൂലൈ 2 ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളും പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റും താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ലഭ്യമാണ്. പരിശീലനത്തിനെത്തുന്ന അധ്യാപകര്‍ ഉബുണ്ടു 10.04 ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത ലാപ് ടോപ്പ്, റിലീവിങ് ഓര്‍ഡര്‍ എന്നിവ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

Participants List_Probation declaration

SITC Annual meet 2015

2015-16 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ഐ സി ടി പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്കൂള്‍ ഐ ടി കോ ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരുടെ യോഗം വിദ്യാഭ്യാസജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്നതാണ്. തിരുവല്ല വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയിലുള്ളവര്‍ 10/06/2015 ബുധനാഴ്ച പത്തുമണിക്ക് ഐ ടി @ സ്കൂള്‍ ജില്ലാ ഓഫീസ് തിരുവല്ലയിലും, പത്തനംതിട്ട വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയിലുള്ളവര്‍ 12/06/2015 വെള്ളിയാഴ്ച, പത്തുമണിക്ക് മര്‍ത്തോമാ എച്ച് എസ് എസ് പത്തനംതിട്ടയിലും എത്തണം. അധ്യാപകര്‍ക്കായി ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍ & സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ സംശയനിവാരണ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സംശയങ്ങള്‍ മെയില്‍ / ഫോണ്‍ മുഖേന അറിയിക്കുമല്ലോ…drcthiruvalla@gmail.com /9496806665. അധ്യാപകര്‍ റിലീവിങ് ഓര്‍ഡര്‍ കരുതണം. സ്കൂള്‍ SITC മാര്‍ മാത്രം പങ്കെടുക്കുക. ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഫോര്‍മാറ്റില്‍ പ്രഥമാധ്യാപകന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ്  കൊണ്ടുവരണം.

SITC_Certificate

ലാപ്‌ടോപ്പ് വിതരണം – പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂള്‍

25/05/2015 ന് നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം 27/05/2015 ലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. 26/05/2015 ലെ വിതരണത്തിന് മാറ്റമില്ല.
പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂള്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു.
table

ict laptop distribution to schools

ഐ.സി.ടി. പദ്ധതി പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ക്കൂളുകള്‍ക്കുള്ള ലാപ്‌ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിതരണം 2015 മെയ് 25, 26 തീയതികളിലായി ഡയറ്റ് കെട്ടിടത്തിലുള്ള ഐ.ടി.@സ്ക്കൂള്‍ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. സ്ക്കൂളുകളുടെ എണ്ണക്കൂടുതല്‍ കാരണം വിതരണത്തിന് ചില ക്രമീകരണങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

table

 • തീയതിയും സമയക്രമവും പാലിക്കേണ്ടതാണ്
 • പ്രധാന അധ്യാപകനോ പ്രധാന അധ്യാപകന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന സ്ക്കൂള്‍ ഐ.ടി. കോ ഓര്‍ഡിനേറ്ററോ മറ്റ് അധ്യാപകരോ ആയിരിക്കണം ഉപകരണങ്ങള്‍ കൈപ്പറ്റേണ്ടത്.
 • പ്രധാന അധ്യാപകന്‍ ഒഴികെയുള്ള അധ്യാപകര്‍ Authorisation letter കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്.
 • കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റോക്ക് റജിസ്റ്റര്‍, HM/Principal സീല്‍, സ്ക്കൂള്‍ സീല്‍ എന്നിവ നിര്‍ബന്ധമായും കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്.
 • നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിക്കും. ആദ്യം വരുന്നവര്‍ക്ക് ആദ്യം എന്ന രീതിയായിരിക്കും അവലംബിക്കുന്നത്.
 • കെല്‍ട്രോണ്‍ പ്രതിനിധികള്‍ നേരിട്ടാണ് വിതരണം എന്നതിനാല്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉപകരണങ്ങള്‍ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.
 • സ്ക്കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റും Authorisation letter ന്റെ ഫോര്‍മാറ്റും താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
 • List of Schools
 • Authorisation letter

ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇന്റന്‍ഡിന്റെ പരിശോധന

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ 30.4.2015 ലെ A-2/1633/2014/TBO സര്‍ക്കുലര്‍പ്രകാരം ഇന്റന്‍ഡിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തി 2015 മെയ് 4 ന് രണ്ട് മണിക്കകം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സൂപ്രണ്ടിനെ ഏല്‍പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെസ്ക്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിതരണം – ഏപ്രില്‍ 9 വ്യാഴാഴ്ച

authorisation letter

ഐ.സി.ടി. പദ്ധതി പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ക്കൂളുകള്‍ക്കുള്ള ഡെസ്ക്ക്‌ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിതരണം 2015 ഏപ്രില്‍ 9 വ്യാഴാഴ്ച ഡയറ്റ് കെട്ടിടത്തിലുള്ള ഐ.ടി.@സ്ക്കൂള്‍ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്.

 • പ്രധാന അധ്യാപകനോ പ്രധാന അധ്യാപകന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന സ്ക്കൂള്‍ ഐ.ടി. കോ ഓര്‍ഡിനേറ്ററോ മറ്റ് അധ്യാപകരോ ആയിരിക്കണം ഉപകരണങ്ങള്‍ കൈപ്പറ്റേണ്ടത്.
 • പ്രധാന അധ്യാപകന്‍ ഒഴികെയുള്ള അധ്യാപകര്‍ Authorisation letter കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്.
 • മ്പ്യൂട്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റോക്ക് റജിസ്റ്റര്‍, HM സീല്‍, സ്ക്കൂള്‍ സീല്‍ എന്നിവ നിര്‍ബന്ധമായും കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്.
 • രാവിലെ 9 മണിക്ക് റജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിക്കും. ആദ്യം വരുന്നവര്‍ക്ക് ആദ്യം എന്ന രീതിയായിരിക്കും അവലംബിക്കുന്നത്.
 • കെല്‍ട്രോണ്‍ പ്രതിനിധികള്‍ നേരിട്ടാണ് വിതരണം എന്നതിനാല്‍ ഏപ്രില്‍ 9 ന് തന്നെ ഉപകരണങ്ങള്‍ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.
 • സ്ക്കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.Authorisation letter മുകളില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 

ഡെസ്ക്ക്‌ടോപ്പ് വിതരണം_ഏപ്രില്‍ 9 വ്യാഴാഴ്ച

 

 

മധ്യവേനല്‍ അവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള റാസ്‍ബറി പൈ പരിശീലനം

1RaspberryPi ഉപകരണം ലഭിച്ച കുട്ടികള്‍ക്ക് മധ്യവേനല്‍ അവധിക്കാലത്ത് ഐ ടി @ സ്കൂള്‍ പരിശീലനം നല്‍കുന്നതാണ്. ആദ്യ പരിശീലനങ്ങള്‍ ഏപ്രില്‍ 7, 8 തീയതികളില്‍ വിക്ടേഴ്സ് ചാനല്‍ വഴിയാണ്. വിശദാംശങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഏപ്രില്‍ 27 മുതല്‍ മെയ്  8 വരെയായിരിക്കും തുടര്‍ പരിശീലനം. ജില്ലയിലെ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ : DRC Thiruvalla, GVHSS Keezhvaipur, GHS Kozhencherry, MSHSS Ranni, GHSS Omalloor, RVHSS Konni, GBHSS Adoor  എന്നിവയാണ്. ഒരു സെന്ററില്‍ 10 കുട്ടികള്‍ക്കാണ് ഒരു ദിവസം പരിശീലനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സെന്ററിലേയ്ക്കുമുള്ള ഷെഡ്യൂള്‍ നോക്കി അതാത് ദിവസം പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുക.

Training Schedule RaspberyPi

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 98 other followers