പ്രൈമറി പ്രഥമാധ്യാപക പരിശീലനം- റിസോഴ്സസ്

പ്രൈമറി പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കായുള്ള ദ്വിദിന മാനേജ്മെന്റ് പരിശീലനം-  ആവശ്യമായ റിസോഴ്സസ് (ഒന്നാം ദിവസം) താഴെ നല്കുന്നു

Academic Plan                           Activity Calender                         CC Presentation_

CR intro presetation                 Module                                           SDP 2017_

Advertisements

Kuttikkoottam 2 day camp on Sept 7 & 9

ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം പദ്ധതിയില്‍ ഒന്നാം ഘട്ട പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഓരോ കുട്ടിക്കും താഴെ പറയുന്നവയില്‍ നിന്ന് ഒരു മേഖല തെരഞ്ഞടുത്ത് തുടര്‍ പരിശീലനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
1. ആനിമേഷന്‍
2. ഇലക്ട്രോണിക്സ്
3. ഹാര്‍ഡ്‍വെയര്‍
4. ഇന്റര്‍നെറ്റും മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്

സപ്തംബര്‍ 7, 9 തീയതികളിലാണ് പരിശീലനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാം ഘട്ട പരിശീലനം ലഭിച്ച ഓരോ വിദ്യര്‍ഥിയേയും ഇതില്‍ ഒരു മേഖലയില്‍ മാത്രം ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം അതാതു കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദേശം 30, 31 തീയതികളിലായി നല്‍കണം. പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ സ്കൂളില്‍ നിന്നും ഉബുണ്ടു ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത ലാപ്‍ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരണം. ഇലക്ട്രോണിക്സ് തെരഞ്ഞെടുത്തവര്‍ റാസ്ബറി പൈ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് കിറ്റ് എന്നിവയും കൊണ്ടുവരണം. ഒരോ കേന്ദ്രത്തിലേക്കും അയയ്ക്കേണ്ട കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഷെഡ്യൂളില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. സംശയങ്ങള്‍ക്ക് അതാതു സബ്‍ജില്ലയുടെ MT മാരുമായി ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെടുക.

Kuttikkoottam Schedule

Scratch 2- Video Tutorials

Download the video tutorial of scratch from the page Video Tutorials

Computerised Accounting- Handbook

Download the Handbook – Higher Secondary Commerce – Plus Two- from Downloads

Hi-Tech Readiness

Hi-Tech Readiness മായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി IT@School Team ആഗസ്റ്റ 1 മുതല്‍ 9 വരെയുള്ള തീയതികളില്‍ സ്കൂള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതാണ്. computer lab, തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന classrooms, e-waste   മായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങള്‍ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

Circular–Hitechschool(E waste disposal)

Smart Class rooms ന്റെ ചില മാതൃകകള്‍ HI-TECH SCHOOLS എന്ന link-ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

‘കുട്ടിക്കൂട്ടം’ പരിശീലനം- Module

ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം- പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള 2017-18 അദ്ധ്യന വര്‍ഷം 8,9 ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള (ഇനിയും പരിശീലനം ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്ക്) പരി‍ശീലനം 25/07/2017 മുതല്‍ 27/07/2017 വരെ രാവിലയും വൈകിട്ടുമായി ഓരോ മണിക്കൂര്‍ വീതം സ്കൂള്‍ SITC യുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. module ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു.

Hi_School_Kuttikkoottam Module draft :

Presentations

Introduction: Animation: Malayalam Typing: Hardware: Electronics 

hsst/vhsst ICT trainining 4th spell schedule

HSS_ICT_Training_4th_spell Schedule