സബ് ജില്ലാ ഐ ടി മല്‍സരം 2016

സബ് ജില്ലാ ഐ ടി മല്‍സരം 2016 ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി

Sl No.       Name of Sub District                    Venue                                   Date

1             Aranmula                       AMM HSS Edayaranmula                     31/10/2016

2              Mallappally                   GHS Kallooppara                                     31/10/2016

3              Konni                                GHSS Konni                                             01/11/2016

4             Pathanamthitta              GHSS Omalloor                                        07/11/2016

5             Pullad                                  S V HS Pullad                                            08/11/2016

ഐ ടി മല്‍സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ Ubuntu 14.04 ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത ലാപ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.
9 AM ന് രജിസ്ടേഷന്‍ ആരംഭിക്കും.
9.30 ന് മല്‍സരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. മേളയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി സമയക്രമം പാലിക്കുമല്ലോ ..

ICT Text Book Training 31/08/2016 ന് ആരംഭിക്കും

ഐ സി ടി പാഠപുസ്തക പരിശീലനം ആഗസ്റ്റ് 31 ന് ആരംഭിക്കും. രണ്ട് ബാച്ചുകളായാണ് പരിശീലനം. ആദ്യ ബാച്ച് 31/08, 1/09, 3/09, 05/09 എന്നീതീയതികളിലും രണ്ടാം ബാച്ച് സെപ്റ്റംബര്‍ 6, 7, 8, 9 എന്നീ തീയതികളിലുമായിരിക്കും. പരിശീലനത്തിനു വരുന്നവര്‍ ഉബണ്ടു 14.04 ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത് ലാപ്‍ടോപ്പ്, ഐ സി ടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍, പെന്‍ഡ്രൈവ്, റിലീവിങ് ഓര്‍ഡര്‍ എന്നിവ കരുതണം.

സെന്ററുകള്‍ :

DRC Thiruvalla   : 1st Batch 31/08/2016 to 05/09/2016
                                  2nd Batch 06/09/2016 to 09/09/2016

GHSS Omalloor  : 1st Batch 31/08/2016 to 05/09/2016
                                 2nd Batch 06/09/2016 to 09/09/2016

GGHSS Adoor    : 1st Batch 31/08/2016 to 05/09/2016

SC HSS Ranni     :  1st Batch 05/09/2016 to 08/09/2016

പരിശീലനത്തിന് പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ

DRC Thiruvalla ICT TrainingSchedule

Adoor,Omalloor,Ranni ICT Training Schedule

ICT survey in HIGH SChools

ബഹു: പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ NEP(3)/72518/2016/DPI ഉത്തരവുപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് ഹൈസ്കൂളുകളിലേയും ഐ. സി. ടി പഠന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളേയും പഠന ഉപകരണങ്ങളേയും സംബന്ധിച്ച കണക്കുകള്‍ ശേഖരിയ്ക്കുന്നു. IT@School വെബ്‍സൈറ്റിലെ School Survey എന്ന ലിങ്കിലൂടെ സമ്പൂര്‍ണ യുസര്‍ നെയിമും പാസ്‍വേഡുമുപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് സ്കൂള്‍ എസ്. ഐ. ടി. സി മാരാണ് വിവരങ്ങള്‍ Upload ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യക ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുന്നതിനാല്‍ കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ഓഗസ്റ്റ് 31 ന് മുന്‍പായി അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ എല്ലാ പ്രധമാധ്യാപകരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

Click here to upload details

 

ICT Text book Training before Onam

ഹൈസ്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ഐ. സി. ടി പാഠപുസ്തക പരിശീലനത്തിന്റെ രണ്ടു ബാച്ചുകള്‍ (Tentatively on Aug 29 to Sept 1 & Sept 5 to Sept8, 4 days module) പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ അനുവാദം ലഭിയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നടത്തുന്നതാണ്. 8, 9, 10 ക്ലാസുകളില്‍ ഐ. സി. ടി പഠിപ്പിക്കേണ്ട അധ്യാപകരില്‍ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ പേരുകള്‍ (School code & Name of Teacher) drcthiruvalla@gmail.com ലേയ്ക്ക് Aug 25 നു മുന്‍പായി മെയില്‍ ചെയ്യുകയോ IT@Schoolmates എന്ന whats app ഗ്രൂപ്പില്‍ Post ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം.

minority prematric scholarship 2016-17

കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രാലയം ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന 2016-17 അധ്യയന വർഷത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ (സർക്കാർ/എയ്ഡഡ്/എം.ജി.എൽ.സി/പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ) വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാഷനൽ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടൽ (NSP) വഴി 2016 ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

 ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ സ്കാന്‍ ചെയ്ത്  നല്‍കേണ്ട ഫോമുകള്‍ ( 1.  Institution verification form, 2. Self declaration of family income, 3. Self declaration of minority community, 4. Declaration of student എന്നിവ) അപേക്ഷ   സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിമുമ്പ് തയ്യാറാക്കണം.
അപേക്ഷയില്‍ നല്‍കേണ്ട മറ്റു വിവരങ്ങളും നേരത്തേ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കും.
ഈ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഫോമുകള്‍ താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

circular

Instructions

Premetric Forms 2016.17

http://scholarships.gov.in/

ICT TEXT BOOK TRAINING BATCH 6 STARTS ON JUNE 27

ICT std 8, 9, 10 പാഠപുസ്തക പരിശീലനം ആറാം  ബാച്ച് ജൂണ്‍ 27 മുതല്‍ 30 വരെ തീയതികളില്‍ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നടക്കുന്നതാണ്. ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കേണ്ട അധ്യാപകരുടെ പേരുകള്‍ ഷെഡ്യൂളില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.  അധ്യാപകര്‍ ലാപ്‍ടോപ്പ്, റിലീവിങ് ഓര്‍ഡര്‍ എന്നിവയുമായി ഷെഡ്യൂളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തില്‍ 09. 30 ന് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് 

Schedule_Batch_6

ICT text book training batch 5 starts on june 20

ICT std 8, 9, 10 പാഠപുസ്തക പരിശീലനം അഞ്ചാം ബാച്ച് ജൂണ്‍ 20 മുതല്‍ 25 വരെ തീയതികളില്‍ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നടക്കുന്നതാണ്. ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കേണ്ട അധ്യാപകരുടെ പേരുകള്‍ ഷെഡ്യൂളില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.  അധ്യാപകര്‍ ലാപ്‍ടോപ്പ്, റിലീവിങ് ഓര്‍ഡര്‍ എന്നിവയുമായി ഷെഡ്യൂളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തില്‍ 09. 30 ന് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് 

ICT Training Batch 5 schedule