പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യേണ്ടവര്‍ക്കായുള്ള പ്രായോഗിക പരീക്ഷ

പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യേണ്ടവര്‍ക്കായുള്ള പ്രായോഗിക പരീക്ഷ 2017 മാര്‍ച്ച് 4 ശനിയാഴ്ച ഐ ടി @ സ്കൂള്‍ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍വച്ച് നടത്തുന്നതായിരിക്കും. പ്രായോഗിക പരീക്ഷയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ നോക്കി അരമണിക്കുര്‍ മുമ്പ്  ഹാജരാകുക.
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക :
1)ഷെഡ്യൂളില്‍ ചെറിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്.
2)മുമ്പ് പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ ഡ്യൂട്ടി സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റിന്റെ കോപ്പി കൊണ്ടുവരണം. ഇല്ലാത്തവര്‍ പ്രഥമാധ്യാപകന്റെ കത്ത് കൊണ്ടുവരണം.
3)ലാപ്‍ടോപ്പ് ഉള്ളവര്‍ കരുതണം.
4)സംശയങ്ങള്‍ക്ക് : തിരുവല്ല : 9496806665, പത്തനംതിട്ട : 9497614277

Probation_Schedule_04_03_2017 Corrected

Practical Test for Probation Declaration on 2017 march 04

പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യേണ്ടവര്‍ക്കായുള്ള പ്രായോഗിക പരീക്ഷ 2017 മാര്‍ച്ച് 4 ശനിയാഴ്ച ഐ ടി @ സ്കൂള്‍ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍വച്ച് നടത്തുന്നതായിരിക്കും. പ്രായോഗിക പരീക്ഷയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ നോക്കി കൃത്യസമയത്ത് ഹാജരാകുക. ഹൈസ്കൂളില്‍ നിന്നും വരുന്നവര്‍ ലാപ്‍ടോപ്പ് കരുതണം. എല്‍.പി, യു.പി സ്കൂളിലുള്ളവര്‍ ലഭ്യമെങ്കില്‍ ലാപ്‍ടോപ്പ് കരുതുക. ഈ ലിസ്റ്റില്‍ പേരില്ലാത്ത പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യേണ്ടവര്‍ക്കായുള്ള പരിശിലനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ ഐ ടി @ സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടണം.0696 2740575. ആല്ലെങ്കില്‍ Name, Designation, School, Mob No. എന്നീ വിവരങ്ങള്‍ drcthiruvalla@gmail.com ലേയേക്ക് മെയില്‍ ചെയ്യുക

അധ്യപകരുടെ ലിസ്റ്റ്  ചുവടെ

practical-test-for-probation-declaration

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി റാസ്പ്ബറി കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങില്‍ മല്‍സരം

കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മിഷനും ഐ.ടി@സ്കൂള്‍ പ്രോജക്ടും ചേര്‍ന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി റാസ്പ്ബറി പൈ കമ്പ്യൂട്ടിങില്‍ മല്‍സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. Create a programme that solves daily life probles എന്നതാണ് വിഷയം. 2014-15, 2015-16 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ റാസ്പ്ബറി പൈ ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കോ ഈ വിദ്യാര്‍ത്ഥി ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പിനോ മല്‍സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാം. തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയില്‍ അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കി ജനുവരി 25 ന് മുന്‍പായി drcthiruvalla@gmail.com, raspikerala@startupmission.inഎന്നീ വിലാസങ്ങളിലേയ്ക്ക് mail ചെയ്യുക. അപേക്ഷയുടെ ഹാര്‍ഡ് കോപ്പിയും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ പ്രോജക്ടിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ വീഡിയോകള്‍ എന്നിവയടങ്ങിയ CD യും ജനുവരി 31 നു മുന്‍പായി ഐ.ടി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തിക്കണം. ഏറ്റവും മികച്ച പ്രോഗ്രാമിന് ജില്ലയില്‍ പതിനായിരം രൂപയും സംസ്ഥാനത്തില്‍ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയും സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Application Form

Circular

പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ ഐ. ടി. കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍

പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലും ഐ സി ടി അധിഷ്ഠിത പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇ-ഗവെർണൻസ് പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിനായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഹൈസ്കൂളുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലും സ്കൂള്‍  ഐ. ടി. കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരെ 2017 ജനുവരി 13 നകം തെരഞ്ഞെടുത്ത് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ 2017 ജനുവരി 14 നകം ഐ ടി @ സ്കൂളിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രൈമറി സ്കൂള്‍  ഐ. ടി. കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് 2017 ജനുവരി 20 നകം ഏകദിന പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

പ്രൈമറി സ്കൂള്‍  ഐ. ടി. കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരായി തെരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക. വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ചുവടെയുള്ള Submit ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തുക. ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്‍ലോഡ് ചെയ്താല്‍ മതി.

ഈ ലിങ്കിലൂടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകള്‍ മാത്രം വിവരങ്ങള്‍ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക.

സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായ പ്രവര്‍ത്തനമായതിനാല്‍ അടിയന്തിര പ്രാധാന്യം നല്‍കുക.

 

Click here to upload Primary SITC details

Primary School IT Co Ordinator DPI circular

Training for declaration of probation

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അധ്യാപകർക്ക് പ്രബേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ 6 ദിവസത്തെ ഐ.ടി പരിശീലനം De 30, 31 Jan 3, 4, 5, 6 തീയതികളിൽ തിരുവല്ല ഐ.ടി @ സ്കൂൾ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്തുന്നതാണ്. പരിശീലനം ആവശ്യമുള്ള HS, UP, LP അധ്യാപകർ Dee 30 ന് 9.30 ന് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തണം. 

meeting of HS & HSS IT co-ordinators on Hitec school programme

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഹൈടെക് സ്കൂള്‍ പദ്ധതി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഓരോ സ്കൂളിന്റേയും ഐ. സി. ടി ആവശ്യകത നിര്‍ണയിക്കുന്നതിനുള്ള സ്കൂള്‍ സര്‍വേയും അനുബന്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി SITC മാരുടേയും HITC മാരുടേയും ഒരു യോഗം 23 Nov 2016 ന് നടത്തുന്നതാണ്. താഴെ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്ന ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം എല്ലാ ഹൈസ്കൂളിലേയും SITC മാരും എല്ലാ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി/വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലേയും HITC മാരും പങ്കെടുക്കണം. SITC മാര്‍ താഴെയുള്ള ലിങ്കിലെ ഫോമില്‍ സ്കൂള്‍ വിക്കിയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വിവരങ്ങള്‍ എഴുതിക്കൊണ്ടു വരണം.

SchoolWiki_DataForm

Hi_Tech_school_GO

schedule

Pathanamthitta Revenue District Sasthrolsavam List of sanctioned appeal

Pathanamthitta Revenue District School Sasthrolsavam : List of sanctioned appeal given below

Pta_Sanctioned Appeal