*കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബുകള്‍ക്കുള്ള ലാപ്‍ടോപ്പ് വിതരണം*


ഹൈടെക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്കൂള്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബുകള്‍ക്കുള്ള ലാപ്‍ടോപ്പ് വിതരണം 19/07/2018, 20/07/2018 – വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളില്‍ – തിരുവല്ല കൈറ്റ് ജില്ലാ ഓഫീസില്‍വച്ച് നടത്തുന്നതാണ്. തിരുവല്ല വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ HS, HSS, VHSS വിഭാഗത്തിലെ സ്കൂളുകള്‍ ജൂലൈ 19 നും, പത്തനംതിട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ HS, HSS, VHSS വിഭാഗത്തിലെ സ്കൂളുകള്‍ ജൂലൈ 20 നും തിരുവല്ലയില്‍ എത്തി ഉപകരണങ്ങള്‍ കൈപ്പറ്റുക. രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.  സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍, സ്കൂള്‍ സീല്‍, ഡസിഗ്നേഷന്‍ സീല്‍ എന്നിവയും, പ്രഥമാധ്യാപകന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഓതറൈസേഷന്‍ ലെറ്ററും കരുതുക. ലഭിക്കുന്ന ലാപ്‍ടോപ്പുകളുടെ എണ്ണം ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

 

Laptop to labs_Pathanamthitta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: