പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യേണ്ടവര്‍ക്കായുള്ള പ്രായോഗിക പരീക്ഷ


പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യേണ്ടവര്‍ക്കായുള്ള പ്രായോഗിക പരീക്ഷ 2017 മാര്‍ച്ച് 4 ശനിയാഴ്ച ഐ ടി @ സ്കൂള്‍ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍വച്ച് നടത്തുന്നതായിരിക്കും. പ്രായോഗിക പരീക്ഷയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ നോക്കി അരമണിക്കുര്‍ മുമ്പ്  ഹാജരാകുക.
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക :
1)ഷെഡ്യൂളില്‍ ചെറിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്.
2)മുമ്പ് പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ ഡ്യൂട്ടി സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റിന്റെ കോപ്പി കൊണ്ടുവരണം. ഇല്ലാത്തവര്‍ പ്രഥമാധ്യാപകന്റെ കത്ത് കൊണ്ടുവരണം.
3)ലാപ്‍ടോപ്പ് ഉള്ളവര്‍ കരുതണം.
4)സംശയങ്ങള്‍ക്ക് : തിരുവല്ല : 9496806665, പത്തനംതിട്ട : 9497614277

Probation_Schedule_04_03_2017 Corrected

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: