റാസ്ബെറി പൈ വിതരണം – ഫെബ്രുവരി 21ന് തിരുവല്ലയില്‍


2014 ഡിസംബര്‍ 1,9 തീയതികളില്‍ നടന്ന അഭിരുചി പരീക്ഷയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് റാസ്ബെറി പൈ നല്‍കുന്നു. 2015 ഫെബ്രുവരി 21 ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി ആലുവായില്‍ വെച്ച് റാസ്ബെറി പൈയുടെ സംസ്ഥാനതല വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കുന്നു.
        പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം തിരുവല്ല ഡയറ്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി നിര്‍വഹിക്കുന്നു. താഴെക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയുമായി ഫെബ്രുവരി 21 ന് രാവിലെ 8.30 ന് ഡയറ്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രധാന അധ്യാപകര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രധാന അധ്യാപകരേയും ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

Thiruvalla Edl dist_aptitude test_winners

Pathanamthitta edl dist_aptitude test_winners

തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ

     

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: