A list Correction – Date Extended


newbutton

A list ലെ വിവരങ്ങള്‍ തിരുത്തി Upload ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തീയതി ഒരു ദിവസം കൂടി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു. കാസര്‍കോട് മുതല്‍ തൃശ്ശൂര്‍ വരെയുള്ള ജില്ലകള്‍ ജനുവരി 30 നും മറ്റു ജില്ലകള്‍ ജനുവരി 31 നും ആണ് Upload ചെയ്യേണ്ടത്.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: