എസ് എസ് എല്‍ സി മോഡല്‍ ഐടി പരീക്ഷ 2014


ഈ വര്‍ഷത്തെ എസ്എസ്എല്‍സി മോഡല്‍ ഐടി പരീക്ഷാ 29/01/2014 ല്‍ ആരംഭിക്കണം.പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നേരിട്ടാല്‍ ഉടന്‍തന്നെ
ഐ ടി @ സ്കൂള്‍ ജില്ലാകേന്ദ്രത്തില്‍ അറിയിക്കണം. 0469 2740575

താഴെ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഐ. ടി. മോഡല്‍ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഫോമുകളും പ്രസന്റേഷനും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

P1_Schedule

P2_Computer_allotment

P3_Score_sheet

P5_Feedback_consolidation

ModelExamPresentation

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: