വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടറുടെ അറിയിപ്പ്


പത്തനംതിട്ട റവന്യൂജില്ലയിലെ എല്ലാ ഹൈസ്ക്കൂളുകള്‍ പ്രധമാധ്യാപകര്‍ക്കും  വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടറുടെ അറിയിപ്പ്
2008- 09 മുതലുള്ള INCENTIVE TO GIRLS/NMMSഎന്നിവയ്ക്ക് അര്‍ഹരായകുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച്  D. E. O യില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച  Anexure C Excel format ല്‍ ഇവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി 04/01/2013 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിയ്ക്കു മുന്‍പായി അതാത്  A. E. O യിലേക്ക് മെയില്‍ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

Incentive List of students

NMMS List of students

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: