സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഡേറ്റ എന്‍ട്രി – സ്ക്കൂളുകളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്


പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ data, അതതു സ്കൂളില്‍ നിന്നുതന്നെ sampoorna site ല്‍ upload ചെയ്യേണ്ട അവസാന തീയതി സെപ്തംബര്‍ 10 ആണ്. കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ Black and white ല്‍ എടുത്ത് 100kb ല്‍ താഴെ ആക്കി upload ചെയ്യണം.അപ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട വെബ്സൈറ്റിന്റെ വിലാസം
http://sampoorna.itschool.gov.in/
ഫോട്ടോ 100 kbല്‍ താഴെ ആക്കി ഫോട്ടോ അപ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാര്‍ഗ്ഗം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
1.ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോള്‍ സ്റ്റുഡിയോയില്‍ നിന്നും ഡിജിറ്റല്‍ കോപ്പി 100 kbല്‍ താഴെ ആക്കി വാങ്ങാവുന്നതാണ്.
2.ലഭിച്ച ഫോട്ടോ സ്ക്കാന്‍ ചെയ്ത് ജിമ്പില്‍ തുറന്ന് മേല്‍പ്പറഞ്ഞ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്.അതിന് ചിത്രം ജിമ്പില്‍ തുറക്കുക.image – scale image എടുക്കുക.scale image ജാലകത്തില്‍ image sizeല്‍ width, 4inches ആക്കുക.scale button ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: