ഐ. ടി @സ്ക്കൂള്‍ പ്രോജക്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ പുതിയ മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.


App for MT_Pathanamthitta
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഐ. ടി @സ്ക്കൂള്‍ പ്രോജക്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലേക്ക് പുതിയ മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് മേഖലയിലുള്ള ഹൈസ്ക്കൂള്‍/ അപ്പര്‍ പ്രൈമറി വിഭാഗങ്ങളിലെ അധ്യാപകര്‍ക്ക് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷകര്‍ക്ക് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, കണക്ക്, സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്, ഭാഷാവിഷയങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്‍ ബിരുദവും, ബി.എഡും, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രാവീണ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള മറ്റു പദ്ധതികളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനപരിചയമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടര്‍ നിപുണരായ അധ്യാപകര്‍ക്കും സ്ക്കൂള്‍ ഐ. ടി കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാര്‍ക്കും മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നതാണ്. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി, ഹൈസ്ക്കൂള്‍, പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിലെ ഐ. ടി അധിഷ്ഠിത പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്ക നിര്‍മ്മാണം, അധ്യാപക പരിശീലനം, വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിലെ ഇ-ഗവേണന്‍സ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ഐ. ടി @സ്ക്കൂള്‍ പ്രോജക്ട് കാലകാലങ്ങളില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റു് ജോലികളും ചെയ്യാന്‍ സന്നദ്ധരായവരാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷകള്‍ ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഐ. ടി @സ്ക്കൂള്‍ പ്രോജക്ട് , ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഡയറ്റ് ബില്‍ഡിംഗ് , തിരുവല്ല- 689101, പത്തനംതിട്ട ജില്ല എന്ന വിലാസത്തില്‍ 31.12.10നു മുമ്പായി സമര്‍പ്പിക്കണം. അപേക്ഷ App for MT_Pathanamthitta ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ജില്ലാ കോ ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍(ഐ.ടി.@സ്ക്കൂള്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ക്കു വേണ്ടി)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: