ഐ.ടി.ഓഡിറ്റ്-നവംബര്‍ 11ലേക്ക് മാറ്റി


നവംബര്‍ 10ന് താഴെപ്പറയുന്ന സ്ക്കൂളുകളില്‍ നടത്താനിരുന്ന ഐ.ടി.ഓഡിറ്റ് നവംബര്‍ 11ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

1. GHS Kissimum

2. St.Thomas HS Kozhencherry

3. St.Mary’s MMGHS Adoor

4. MGD HS Puthussery

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: