റിയാലിറ്റി ഷോ – തീയതി നീട്ടിയിരിക്കുന്നു


നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ മികവ് കേരളത്തിന്റെ മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരു അവസരം – ഹരിതവിദ്യാലയം റിയാലിറ്റി ഷോ – രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള തീയതി ഒക്ടോബര്‍ 14 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ സുവര്‍ണ്ണാവസരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.CORRECTED POSTER

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: