Basic Linux Training to newly appointed HSAs


പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ്  ഹൈസ്കൂളുകളില്‍ പുതിയതായി നിയമിക്കപ്പെട്ട Probation പൂര്‍ത്തീകരണത്തിനായി കംപ്യൂട്ടര്‍ പരിശീലനം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവരും, ഇതുവരെയും ഐടി അടിസ്ഥാനപരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത ഹൈസ്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവരുടെയും വിവരങ്ങള്‍ 13/08/2014 ,4 മണിക്കു മുമ്പായി ഐ ടി @ സ്കൂളില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക.
ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന  google doc വഴി വിവരങ്ങള്‍ അപ് ലോഡ് ചെയ്യുക.

Click here to upload teachers details

RBI – ALL INDIA INTER – SCHOOL QUIZ 2014

Reserve Bank of India is organising the third edition of RBI Quiz during the months of August to September 2014. Students of Classes IX, X, XI & XII can participate in this quiz. The preliminary rounds of this quiz are being held at various centres all across India. The winners of the preliminary rounds will be selected for the Zonal Quarter Finals, winners of which will go to National Semi Finals and further to the Finals.The preliminary rounds of the quiz at the following venues in Thiruvananthapuram and Kottayam

venueRBIQ-POSTER-KTM

 

സമ്പൂര്‍ണയില്‍ നിന്നും യു.ഐ.ഡി / ഇ.ഐ.ഡി സ്ട്രെങ്ത് പ്രിന്റൗട്ട്

   ആറാം പ്രവൃത്തിദിവസത്തെ കണക്കുകള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി http://www.itschool.gov.in എന്ന സൈറ്റില്‍ പ്രവേശച്ച്  6th  Working day Statement ക്ലിക്ക്ചെയ്ത് സമ്പൂര്‍ണ യൂസര്‍നെയിം, പാസ്​​വേഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക.എ.ഇ.ഒ/ഡി.ഇ.ഒ വെരിഫൈ ചെയ്ത 6th working day Report- Academic Year 2014-15′ എന്ന പേജ് ദൃശ്യമാകും. ഇത് സ്ക്കൂളിന്റെ Sixth Working day Strength ന്റെ മാന്വല്‍ കോപ്പിക്ക് കോപ്പിക്ക് (എ.ഇ.ഒ/ഡി.ഇ.ഒ ഓഫീസുകളില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്)      തുല്യമായിരിക്കും.ഇടതുവശത്തെ മെനുവില്‍ കാണുന്ന Report of Sampoorna and Sixth working Day എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക.സ്ക്കൂളിലെ ഓരോ ക്ലാസിലേയും ആറാം സാധ്യായദിനത്തിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ എണ്ണം, ‘സമ്പൂര്‍ണ’യില്‍ ഇപ്പോള്‍ നിലവിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം, യു.ഐ.ഡി/ഇ.ഐ.ഡി നമ്പര്‍ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മുതലായവ ദൃശ്യമാകും.ആറാം സാധ്യായദിനത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാള്‍ ‘സമ്പൂര്‍ണ’യിലെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ആ ക്ലാസിന്റെ ‘Sampoornna Strength’ല്‍ വച്ച് ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ പ്രസ്തുത ക്ലാസിലെ ‘Division Wise Strength’ ദൃശ്യമാകും. ഈ പേജില്‍ 

നിന്നും ആറാം സാധ്യായദിനത്തിനു ശേഷം അഡ്മിഷന്‍ നല്‍കിയ കുട്ടികളുടെ പേരിനു നേരെ അവസാനഭാഗത്തായി കാണുന്ന Remove ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവരെ താല്‍ക്കാലികമായി Remove ചെയ്യുക. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. Sixth Working Day യ്ക്കു ശേഷം പ്രവേശിപ്പിച്ച കുട്ടിക്കു പകരം ഒരിക്കലും ആറാം സാധ്യായ ദിനത്തിലുള്ള കുട്ടിയെ തെറ്റായി Remove ചെയ്യരുത്. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതു മൂലം സമ്പൂര്‍ണ സോഫ്റ്റ്​വെയറില്‍ നിന്ന് ഈ കുട്ടികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ Remove ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല. തസ്തിക നിര്‍ണയത്തിന് Belated Admissions കണക്കിലെടുക്കാത്തതിനാല്‍ Sixth Working Strength ഉം Sampoorna Strength ഉം തുല്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ടി removal കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്.ഇടതുവശത്തുള്ള മെനുവിലെ Entry Form EID എന്ന ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്ത് ഓരോ ക്ലാസും division wise സെലക്ട് ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ 28 അക്ക ഇ.ഐ.ഡി ടൈപ്പു ചെയ്ത് ചേര്‍ക്കലാണ് പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ട ജോലി. ഇപ്രകാരം ഇ.ഐ.ഡി ടൈപ്പു ചെയ്യുമ്പോള്‍ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാല്‍ Edit EID പ്രൊവിഷന്‍ ഉപയോഗിച്ച് തെറ്റ് തിരുത്താവുന്നതാണ്.

        തുടര്‍ന്ന് മെനുവിലെ ‘Report of Sampoorna and Sixth Working Day’ എന്ന ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദൃശ്യമാകുന്ന Certificate ലെ വിവരങ്ങള്‍ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച് Check Box ല്‍ ടിക്’ (✓) മാര്‍ക്ക് നല്‍കി ‘Certify’ ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. ഇനി ഈ പേജിന്റെ മുകളില്‍ വലതുവശത്തു കാണുന്ന ‘print’ ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രിന്റെടുക്കുക. ‘School Consolidation Proforma – Academic Year 2014-15′ എന്ന പേജിന്റെ പ്രിന്റ് ഇതോടെ ലഭ്യമാകും.പിന്നീട്, ഈ പേജിലെ ‘Total number of students as per Sampoorna’ എന്ന ഫീല്‍ഡില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്ത് Division wise Print എടുക്കാവുന്നതാണ്. സമ്പൂര്‍ണയില്‍ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസില്‍ ഡിവിഷനുകള്‍ പല രീതിയില്‍ Enter ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ (ഉദാ: 5A, A, VA എന്നിങ്ങനെ) പ്രസ്തുത ക്ലാസിലെ, പ്രസ്തുത ഡിവിഷനിലെ കുട്ടികള്‍ വെവ്വേറെ കാണപ്പെട്ടേക്കാം. ഇതിനെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് ‘സമ്പൂര്‍ണ സോഫ്റ്റ്​വെയറില്‍’ പ്രവേശിച്ച് ഡിവിഷനുകള്‍ ഒരേ മാതൃകയില്‍ നല്‍കിയതിനുശേഷം, ‘Sixth Working Day Statement 2014′ സൈറ്റില്‍ പുനഃപ്രവേശിച്ച് മെനുവിലെ ‘Sampoorna Sync’ല്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്താല്‍ മതിയാകും.

2014-15 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ അധ്യാപക തസ്തിക നിര്‍ണയമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമ്പൂര്‍ണ സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍നിന്നും ആറാം സാധ്യായ ദിനത്തിലെ കുട്ടികളുടെ യു.ഐ.ഡി / ഇ.ഐ.ഡി സ്ട്രെങ്ത് പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

eid_uid_printout_7.7.2014

പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പരിശീലനം

2014-15 വര്‍ഷത്തിലെ പ്രീമെട്രിക്  സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ അപ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കുറിച്ച് വിശദീകരിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മീറ്റിങ്ങുകള്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്ന ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം നടക്കുന്നതാണ്. HM/സ്കൂള്‍ ഐ. ടി കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ പങ്കെടുക്കണം. അഫിലിയേഷനുള്ള Un-aided, CBSE, ICSE സ്കൂളുകളുടെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.അപേക്ഷകള്‍ അപ് ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൈറ്റ് ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

മുന്‍പ് നല്‍കിയിരുന്ന ഷെഡ്യൂളില്‍ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് .പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂള്‍ ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

http://scholarship.itschool.gov.in/prematric2014-15/

Beneficiary list – Prematric Scholarship 2013-14

Complete Instructions

Format for Declaration by the parent

schedule

 

SAMPOORNA യില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പ്

ഓരോ സ്കൂളുകളിലേയും മുഴുവന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടേയും വിവരങ്ങള്‍ SAMPOORNA യില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സത്യവാങ്മൂലം AEO/DEO യില്‍ നല്‍കണമെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഇനിയും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സ്കൂളുകള്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്ന ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം എത്രയും വേഗം പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

കൂടാതെ സ്കൂളിലെ ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ 31.08.2014 ന് മുന്‍പായി SAMPOORNA യില്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ടതാണ്.

Read Circular

x

 

ആറാം പ്രവര്‍ത്തിദിന വിവരശേഖരണം

ആറാം പ്രവര്‍ത്തിദിന വിവരശേഖരണം ഓണ്‍ലൈനായി ഇതുവരെയും ചെയ്യാത്ത സ്കൂളുകള്‍ അടിയന്തിരമായി ശരിയായ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി കണ്‍ഫേം ചെയ്യണമെന്ന്  പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ നിന്നും അറിയിക്കുന്നു.

6th working Day_Circular

വായനാദിനം ജൂണ്‍ 19

“വായിച്ചാല്‍ വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും…
വായിച്ചാല്‍ വിളയും, വായിച്ചില്ലെങ്കില്‍ വളയും”

 

ജൂണ്‍ 19 വായനാദിനം. മലയാളിയെ എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിക്കാന്‍ ജീവിതം മാറ്റിവച്ച പി.എന്‍. പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് വായനാദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ഗ്രന്ഥശാലയില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാമം പോലും കേരളക്കരയിലുണ്ടാകരുതെന്ന സന്ദേശവുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയത്. പാഠപുസ്തകം മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്കപ്പുറം പരന്ന വായന നല്‍കുന്ന ഉള്‍ക്കരുത്തുമായി മലയാളികള്‍ മുന്നേറുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന്. വായനമത്സരങ്ങള്‍, വായനക്കൂട്ടം, ക്വിസ് മത്സരങ്ങള്‍, പുസ്തക തൊട്ടില്‍ എന്നിവയൊക്കെ ഇന്ന് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ‘വായിച്ചുവളരുക, ചിന്തിച്ചു വിവേകം നേടുക’ എന്ന സന്ദേശത്തിന് ഇന്ന് മലയാളി മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. മലയാളിയെ വായിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ച മനുഷ്യസ്‌നേഹിയായ പി.എന്‍. പണിക്കരുടെ ഓര്‍മ്മകളെന്നും പ്രചോദനമാണ്. കുമാരനാശാന്‍, വള്ളത്തോള്‍, അയ്യപ്പപണിക്കര്‍, ബഷീര്‍, ഒ. വി. വിജയന്‍, വി. കെ. എന്‍., മാധവികുട്ടി… അങ്ങനെ മലയാളത്തിനു വായനയുടെ സുകൃതം പകര്‍ന്നവര്‍ നിരവധി പേര്‍. വായന മനുഷ്യനെ പൂര്‍ണനാക്കുന്നു. അറിവു പകരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചറിയാനും വായന സഹായിക്കുന്നു.  നാം അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്കു യാത്ര പോവുമ്പോള്‍  വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും  വൈവിധ്യത്തിന്റെയും വാതായനങ്ങള്‍ തുറക്കുന്ന സംസ്കാരത്തെ നിലനിര്‍ത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നു. കാലത്തെ അതിജീവിച്ച് നിലകൊളളുന്നതാണ് യഥാര്‍ത്ഥ സാഹിത്യം.

വായനാശീലം നമുക്ക്‌ അറിവിന്റെ മഹാസാഗരത്തെയാണ്‌ തുറന്നുതരുന്നത്‌. കഥകളിലൂടെയും കവിതയിലൂടെയും സ്വായത്തമാക്കുന്ന അറിവ്‌ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ പ്രകാശം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും. കുട്ടികളുടെ വായനാലോകത്തെ ഇനിയും വിപുലപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്‌. ദീര്‍ഘമായ വായനയില്‍ അവര്‍ക്ക്‌ പരിശീലനം നല്‌കൂ. മികച്ച നോവലുകളും ജീവചരിത്രങ്ങളും ആത്മകഥകളും ചരിത്രപാഠങ്ങളും അവര്‍ക്ക്‌ നല്‌കൂ.ജീവിതത്തെ ഉള്‍ക്കണ്ണിലൂടെ വായിച്ചെടുക്കാനുള്ള പരിശീലനമാണ്‌ കുട്ടിക്ക്‌ പുസ്‌തകവായനയില്‍ നിന്ന്‌ ലഭിക്കേണ്ടത്‌. ഓരോ കൃതിയും കുട്ടികള്‍ സ്വന്തം ജീവിതത്തോട്‌ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ്‌ അനുഭവിക്കുന്നത്‌. അതിനാല്‍ വായിക്കാനുള്ള പരിശീലനവും പ്രോത്സാഹനവും, ജീവിക്കാനും അതിജയിക്കാനുമുള്ള പരിശീലനവും പ്രോത്സാഹനവുമാവുകയാണ്‌ വേണ്ടത്‌.

വായനാദിനം : ബഹു: വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ലേഖനം

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 93 other followers